נדבך עיקרי בפעילות עמותת שומע תפילה הינה הנגשת "התפילות" במקומות הקדושים ובעיקר בכותל המערבי, וכן הנגשת ה"סגולות" המובאות בספרים הקדושים.

כעברו למעלה מעשור של פעילות עמותת שומע תפילה, אנו מזהים יותר ויותר את הצימאון האדיר הקיים בציבור לכל מיני תפילות וסגולות בעניינים שונים שאדם בכל מצב שהוא נמצא יוכל ללא סרבול מיותר לפתוח ולהתפלל, לפתוח בקליק וכבר להיות באמצע התפילה.

לכן אנו בשומע תפילה שמנו לעצמנו מטרה להביא לציבור את כל סוגי התפילות והסגולות לכל אחד ואחת ללא הבדלי מעמדות וללא הבדלי נוסחאות, כולם יוכלו למצוא מבוקשם לפי הנוסחאות שהם רגילים אליו ללא שום קושי באופן כזה שהתפילה תזרום חופשי, פרט זה חשוב מאוד בתפילה, כאשר אדם רוצה לשפוך שיח ולהתפלל לפני בורא עולם ופותח בתפילה מוכרת, התפילה זורמת חופשי והלב גואה ועולה מאליו בכיסופים לבורא עולם.

אנו בשומע תפילה נותנים לכם גם את האפשרות המיוחדת לחבר את תפילתכם ובקשתכם יחד עם תפילת רבים שיתפללו עבורכם ועבור בני משפחתכם מעומק ליבם, במקום הקדוש ביותר לעם היהודי הכותל המערבי בירושלים ובעת רצון הנעלה ביותר בעת חצות הלילה השעה בה מובא בזוהר הקדוש שהקדוש ברוך הוא עובר מכסא דין לכסא רחמים!

מאגר התפילות הגדול ביותר ברשת

מאגר הסגולות הגדול ביותר ברשת

תפילת רבים בכותל המערבי