מידי ערב ר"ח מתאספים אברכי כולל שומע תפילה וקהל גדול לאמרית תהילים ותפילה מיוחדת עבוד זוגות המצפים לזרע של קיימא.
אנו שמחים לשמוע כל העת על עוד ועוד זוגות שנושעים כתוצאה מתפילות אלו.
יצויין שתפילות ער"ח עבור המצפים לזש"ק אינו כרוך בתשלום, והוא נערך חינם למענם ולטובתם של המצפים לזש"ק, מתוך תקווה ותפילה שיוושעו במהרה.

אם הנכם מכירים זוג שמצפים לזש"ק והנכם רוצים לצרף את שמותיהם למעמד התפילה המיוחד.

העבירו אלינו את השמות באמצעות הטופס כאן:

העברת שמות לתפילת ערב ראש חודש עבור המצפים לזרע של קיימא