כתובת למשלוח דואר

רחוב תכלת מרדכי 15 ירושלים (מיקוד 9439646)

בשליחת המחאה נא לכתוב לפקודת "עמותת שומע תפילה" ולרשום על ההמחאה "למוטב בלבד"