Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

למה לא עזרו התפילות?

זה היה אחרי תקופה ארוכה שביתי הייתה בשידוכים, ומשום מה כל פעם משהו אחר הפריע לבוא לידי גמר, ואז כשהציעו לנו משהו שמאוד רצינו התגנב לליבנו החשש שגם הפעם זה לא יצלח, קרוב משפחה הציע לנו לנסות את "תפילה, סגולה, הודאה" שע"י שומע תפילה, אמרתי לעצמי שאין מה להפסיד ושוה לנסות.
ואכן מיד חייגתי למוקד הישועות של שומע תפילה והעברתי את שמה של ביתי לתפילה, כשבד בבד אני מדליק נר לע"נ של יהודים שלא הניחו אחריהם זש"ק.
עבר שבוע שלם של תפילות בכותל בעת רצון בחצות הלילה ועדיין שום דבר לא זז, התקשרתי שוב להודיע ששום דבר לא השתנה ועדיין לא רואים שמשהו בכלל זז, וביקשתי להרבות ולהפציר בתפלה. הרה"צ רבי ראובן צבי כהנא יו"ר מוסדות שמוע תפילה ביקש ממני להקריא שוב את שמה של ביתי, ומסתבר ששמה לא נרשם כראוי בפעם הראשונה, כמובן שהשם תוקן מיד.
כעבור שלשה ימים בלבד מאז שנמסר השם כראוי, זכינו ואכן התפילה התקבלה וביתי התארסה בשעה טובה ומוצלחת עם משפחה טובה ומיוחדת.

תודה שהייתם שליחים טובים!
(נא לפרסם את הישועה ברבים לקיים "בתוך רבים אהללנו")
יחזקאל כ. ברוקלין ניו יורק

דילוג לתוכן