Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
לטובת הנשמות הגלמודות
חסד של אמת למען יהודים שלא הניחו אחריהם זרע של קיימא
שותפות בספר התורה
לעילוי נשמת כל הנשמות שלא השאירו אחריהם ילדים
Previous slide
Next slide

סיפורי ישועות

פעילות שומע תפילה

תארו לכם כמה הייתם מתרגשים ושמחים לו היו מבשרים לכם שבכל חודש וחודש משבצים יום אחד מיוחד, שערכו וכוחו דומים ליום הכיפורים! לא פחות ולא יותר. יום בו ..
החיים בעולם הזה תובעניים ולא פשוטים, וכמה שרק ננסה לחיות אותם בתכלית השלמות למרות המכשולים והקשיים, כבר למדנו בספר קהלת כי 'אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב
מצוות הצדקה גדולה עד מאוד ואין מילים לתאר את עוצמת סגולותיה וכוחותיה, עד כדי הצלת האדם מגזרת מוות אימתנית שאופפת אותו, שהרי כבר למדנו ש'צדקה תציל
בני הגיל השלישי הם האנשים שסללו את הדרך לבני הדורות הבאים אחריהם – רוחנית וגשמית. במסירות ובאהבה אין קץ הם הפריחו את השממה, וחצבו את דרכם בסלע בידיים
לקראת חג הפסח גרף ההוצאות הכספיות בבתי ישראל מזנק בחדות, כאשר לא מעט אנשים עומדים נבוכים מול מצבם הכלכלי העגום, ובהעדר הסכום המינימלי לרכישת מצות
הזכות האדירה של הבאת חיים חדשים לעולם כרוכה במורכבות רבה, לצד האושר הרב שיש בה. האישה ההרה מתמסרת ומקדישה את כל כולה למטרה קדושה ונעלה זו, ולא חוסכת
כתיבת ספר תורה היא זכות אדירה, שמעטות המילים שתתיימרנה לשמש ביטוי הולם לגדולתה. בספר דברים אנו מצווים כך: 'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת', וזוהי המצווה
הדלקת נר זיכרון לנשמת הנפטר היא מנהג יהודי קדום, בעל שורשים איתנים הנטועים במקורותינו הקדושים. בספר משלי כתוב: 'נר ה' נשמת אדם', ומכתוב זה למדו ענקי
נחת רוח מיוחד נגרם לנשמות שלא השאירו ילדים בעולם הזה אך זכו להניח אחריהם חידשי תורה, כאשר יושבים והגים בתורתם ודבריהם הם זכרונם. עד היום כבר הוכנו
אין דבר קדוש יותר, מתוק יותר ונעלה יותר מתפילתם ולימוד תורתם הטהורה של ילדי ישראל הקדושים! כשפתחנו את המיזם המיוחד 'ילדי החסד' לא שיערנו עד כמה הוא
אפשר לומר שאין היום יהודי בעולם שלומד דף היומי, שאינו מכיר את הפוסטרים של 'תורת חסד', מה גם שהרבה מאוד מלומדים אלו הצטרפו למעגל לומדי הדף היומי אך
פוסק הדור הגאון הגדול הרב אלישיב זצוק"ל שהיה שותף לרעיון פתיחת הארגון המיוחד 'שומע תפילה' ביקש באופן אישי מראש המוסדות הרב ראובן צבי כהנא שליט"א
בספרי הקבלה מובא העניין הגדול והחשוב של לימוד תורת הסוד דווקא במקומות קדושים וטהורים, שם ניתן גם לזכות להבנה מיוחדת בתורת הסוד ולגילויים מיוחדים שלא
כל לילה, בקיץ ובחורף, בזמנים רגישים כבזמנים רגילים, בעת רצון בחצות הלילה, בזמן בו הקב"ה עובר מכסא דין לכסא רחמים כפי שמובא בספרים הקדושים, עומדים
דילוג לתוכן