Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

למרות שלא האמנתי, ניסיתי וזכיתי לראות ישועות!

אני לא טיפוס שמאמין בסגולות ישועות וכדו', ולכן גם כשנתקלתי בסגולה של "תפילה סגולה והודאה" לא התלהבתי למרות שביתי נמצאת בשידוכים כבר כמה שנים, ומשום מה לא הולך לנו לסגור וורט, אך לאחר שגם אשתי לחצה עלי לנסות את "תפילה, סגולה והודאה" שע"י שומע תפילה, הסכמתי שהיא תעשה את זה אך הצהרתי בפניה "שלא תבנה על זה" כי באמת הייתי ממש נגד הדברים האלו.
היא אכן מיד התקשרה למוקד הישועות של שומע תפילה והעבירה את שמה של ביתי לתפילה, ולאחר מכן הדליקה נר לע"נ של יהודים שלא הניחו אחריהם זש"ק.
לאחר כ-3 שבועות שאני כל הזמן אמרתי לה "תראי זה באמת לא עובד", לילה אחד התקשר שדכן לא מוכר, והעלה הצעה שכבר דובר בעבר אך הצד השני התעכב אז, כעת לאחר שאנו הבענו הסכמה נכנס השדכן הזה לתמונה, ולאחר כשבוע ושני פגישות שברנו צלחת!!!
למחרת הזכירה לי אשתי שאנו עדיין בתוך ה-40 יום… הבטחתי לה שאת הסיפור הזה "אני" אפרסם ברבים, בשביל להודות להקב"ה ושגם אלו שלא האמינו ידעו שהקב"ה משלם לגומלי חסד של אמת!

הייתם שליחים לישועה ואמונה!
(נא לפרסם את הישועה ברבים)
חיים לייב גוטפריינד

 

דילוג לתוכן