חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תפילות מיוחדות לילדים

יום ט"ו בשבט מסוגל להמשיך בנים – כותב הגה"ק ממונקאטש זצ"ל בספרו "שער יששכר": 'ועל כן יש לומר מקובל מהצדיקים ז"ל שאז הזמן בט"ו בשבט להמשיך בנים (ע"י ברכת בורא פרי העץ), ויש לרמז עוד בזה במה שכתבנו לעיל בזה כי 'פרי העץ' עולה תנ"ה (455) וזהו מספר 'חותם' (455) כמ"ש בהאריז"ל להושענא רבה. והוא בבחינה זו כמו שבהושענא רבה ההכנה בחינת 'זרע' (277) בגימטריא 'ערבה' (277) ועל כן הזמן בט"ו בשבט כנ"ל להמשיך בנים, היינו ג"כ זרע כמו בהושענא רבה – יום 'ערבה'.

וכך מביא גם הרה"ק ר' דוד מלעלוב זי"ע שיום ט"ו בשבט הוא יום מסוגל לישועות, כשם שהאילן מתברך בפירותיו כך יתברך האדם בפירותיו.

וגם בשם הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב בעל ה'בני יששכר' זצוק"ל מקובל שיום ט"ו בשבט הוא זמן מוכשר להתברך בבני חיי ומזוני.

ובספר המידות מובא שהעוסק בתורה וגמילות חסדים זוכה להרבה בנים.
ואיה לנו תורה וגמילות חסדים יותר מלימוד חסד של אמת?
לימוד זה שלומדים מידי לילה בכותל המערבי עבור אלו שלא זכו להניח אחריהם זרע של קיימא ודאי בכוחה לפעול ישועות ולהמשיך בנים וזרע של קיימא לחשוחי בנים.

40 יום בכותל החל מט"ו בשבט
בעז"ה יתפללו תלמידי הכולל עבור התורמים משך 40 יום רצופים בעת רצון בחצות הלילה, החל מיום ט"ו בשבט המסוגל כאמור לזרע של קיימא.

 

דילוג לתוכן