חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קמיע פיטום הקטורת ושמות הקודש

גודל מעלת פיטום הקטורת

בזוהר הקדוש (ויקהל דף רי"ח ע"ב) הפליג בשבח אמירת פיטום הקטורת וזו לשונו: אמר רבי שמעון, אי בני הוו ידעין כמה עלאה עובדא דקטורת קמי קודשא בריך הוא, הוו נטלי כל מילה ומליה, והוו סלקין לה עטרה על רישיהו ככתרא דדהבא וכו'.

 

וזו לשון הרב סגולות ישראל:

א. מבטלת מגפה וחלאים רעים.

ב. ינצל משעבוד מלכויות.

ג. הברכה מצויה במעשה ידיו.

ד. ינצל מדינה של גיהנום.

ה. מבטלת הקליפות והחיצונים וסטרא אחרא.

ו. מבטלת הכישופים

ז. מבטלת הרהורים רעים.

ח. נוחל שני עולמות עולם הזה והעולם הבא.

ט. מסלק הדינים מעליו.

י. ימצא חן וחסד בעיני כל רואיו.

יא. מסוגלת לעושר..

 

הקמיע המיוחד של שומע תפילה

בהכוונת ובברכת האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א הכינו בשומע תפילה קמיע מיוחד עם שילוב נדיר של פיטום הקטורת, למנצח בצורת מנורה, וקמיע ברכת הכהנים עם שמות הקודש.

מרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא אמר שהוא בטוח שמי שיחזיק את הקמיע בביתו יזכה לישועות לצעלה מדרך הטבע.

מרן גם הוסיף ואמר לראש מוסדות שומע תפילה הרב ראובן צבי כהנא שליט"א שכמו שבזמן בית המקדש היו הכהנים מעלים ומקריבים את קורבנות ישראל, כך גם היום אברכי שומע תפילה העושים עבודת קודש של חסד של אמת מול שריד בית מקדשינו, הם אלו המעלים את תפילות ישראל לרצון לפני כסא הכבוד!ו

דילוג לתוכן