Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ישיבת המקובלים ע"י שריד בית מקדשנו

בספרי הקבלה מובא העניין הגדול והחשוב של לימוד תורת הסוד דווקא במקומות קדושים וטהורים, שם ניתן גם לזכות להבנה מיוחדת בתורת הסוד ולגילויים מיוחדים שלא ניתן לזכות בהם בכל מקום, ועפ"י הכוונת זקני מקובלי ירושלים, הוקמה בכותל המערבי ישבה מיוחדת למספר מצומצם של יהודים תלמידי חכמים מיקירי ירושלים ההוגים בתורת הסוד דווקא במקום הקדוש ביותר עלי אדמות, מול בית קודש הקודשים, ויחד הם זוכים להתעלות בתורת הסוד ולהביא לישועתם של עם ישראל בכל העולם כולו.

דילוג לתוכן