Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

תפילת ערב ראש חודש לזוגות המצפים לזש"ק

תארו לכם כמה הייתם מתרגשים ושמחים לו היו מבשרים לכם שבכל חודש וחודש משבצים יום אחד מיוחד, שערכו וכוחו דומים ליום הכיפורים! לא פחות ולא יותר. יום בו ניתן לכפר על עוונות ולפעול ישועות כבירות.
אז זהו שאולי לא שמעתם, אבל אמרו לכם את זה, ואמרו לכם את זה צדיקים עצומים ומקובלים קדושים כמו הרמ"ק שהיה רבו של האר"י ז"ל, שכינה כל ערב ראש חודש 'יום כיפור קטן'.
לערב ראש חודש ייחסו צדיקים רבים סגולות עצומות ונדירות, שאחת הבולטות שבהן זה להיוושע בזרע של קיימא.
מידי ערב ראש חודש אנחנו בארגון 'שומע תפילה' מארגנים תפילה בכותל המערבי בראשות רבנים ובהשתתפות יהודים רבים נוספים, במהלכה אומרים פרקי תהילים ותפילה מיוחדת לזרע של קיימא. כאשר התוצאות לא מאחרות לבוא, וזוגות שייחלו לחבוק תינוק שנים רבות מגשימים את חלומם והופכים להורים מאושרים.
אם אתם מכירים זוג שעדיין מתפלל ומצפה לזרע של קיימא, זה הזמן למסור לנו את שמם המלא לתפילה ונצרף אותם לרשימת התפילה ביום מסוגל זה, ובעזרת השם בקרוב תבשרו לנו בשורות טובות.
שימו לב: שירות זה אינו כרוך בתשלום! שנשמע ונתבשר בשורות טובות.

דילוג לתוכן