Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ישועה שהתחילה בחצות הלילה…

את האירוסין של אח שלי בחודש שעבר, אף אחד בשכונה לא פיספס, כולם בשכונה שלנו היו שותפים למאמצים ולהשתדלויות, וכשסוף סוף זכינו והוא מצא את זיווגו, כולם הרגישו חלק מהשמחה.

אך את הסיפור שהוביל לשמחה המרגשת לא כולם יודעים, וחשוב לי לפרסם את זה ברבים.

זה היה שחודשיים לפני כן בתקופת חנוכה, בדיוק הייתי בירושלים והחלטתי לעלות לכותל להתפלל על אחי, שם מצאתי קבוצת אברכים שמתפללים על רשימת שמות, שאלתי אותם מי הם ועל מי הם מתפללים.

אחד האברכים הסביר לי שהם  מכולל "שומע תפילה" והם נמצאים כאן כל לילה ויש להם סדר לימוד לעילוי נשמות גלמודות, ולאחמ"כ הם מתפללים עבור אלו שתורמים לכולל ושותפים למצות חסד של אמת.

החלטתי על אתר לתרום ולהוסיף את שמו של אחי לרשימת התפילה למשך 40 יום רצופים.

עוד לפני שעבר 40 יום הגיעה ההצעה המיוחלת, ותקופה קצרה אח"כ חגגנו את האירוסין ברוב עם!!!

החלטתי לא למנוע טוב מאלו שגם הם מצפים לישועה, ולפרסם את הסיפור ברבים, בכדי שידעו מה לעשות כשנראה שכל השערים ננעלו.

אברהם שלמה גולן, אלעד

דילוג לתוכן