Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

סגולות לזיווג הגון – ט"ו באב

אמירת ולימוד פסוקים שונים האומר מזמור "שיר למעלות אשא עיני" (תהילים קכ"א) בסוף כל תפילות העמידה, קודם עקירת רגליו, מזמנין לו בת זוג ההוגנת לו. (הרמ"ע מפאנו בספרו עשרה מאמרות, מאמר חיקור דין, ח"ד פי"ז). יאמר מזמור "שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'" (תהילים ק"ל) ז' פעמים, ובזכות זה יבוא לו זיווגו במהרה. (המקובל האלוקי הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל). סגולה לזיווג לקרוא […]

ט"ו באב יום המסוגל לזיווגים

ט"ו באב יום המסוגל לזיווגים – מסירת שמות לתפילה חינם! אמר רבי שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כימי ט"ו באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו… ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. ומה היו אומרות? בחור, שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך! […]

למה לא עזרו התפילות?

עבר שבוע שלם של תפילות בכותל בעת רצון בחצות הלילה ועדיין שום דבר לא זז, התקשרתי שוב להודיע ששום דבר לא השתנה ועדיין לא רואים שמשהו בכלל זז, וביקשתי להרבות ולהפציר בתפלה.

דילוג לתוכן