Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

אהבת חינם ביום תשעה באב!

מסופר על המלך האדיר נפוליון, שנקלע פעם לבית-כנסת בליל תשעה באב. כאשר הוא ראה את אמירת הקינות, את הישיבה על הארץ, את הצער והיגון והאנחה, את מנהגי האבלות, הוא התענין לדעת 'מה קרה'. "חורבן בית המקדש", ענוהו, "על זה מתאבלים". – "מתי חרב מקדש זה"? – "לפני אלף וחמש מאות שנה". – "מה? כמה? " […]

דילוג לתוכן